Poslanstvo in vizija

Slovenija leži na pomembnem evropskem križpotju. To se odseva tudi v naši bogati kulturni dediščini.

V podjetju želimo prispevati k njenemu sprejemanju in pozitivnem vrednotenju. To dosegamo z različnimi predagoškimi in prostočasnimi programi ter kvalitetnim in hitrim izvajanjem arheolških raziskav.

S svojimi pedagoškimi programi želimo doseči tudi manjše šole, ki so oddaljene od mestnih središč. Ker nočemo, da učenci porabijo tudi do polovico šolskega dneva za vožnjo, temveč ta čas izkoristijo za izkustveno učenje, smo mobilni in obiskujemo šole po Sloveniji. Temeljimo na kakovostni, raznovrstni vsebini, posredovani z inovativnimi pristopi. To dosegamo tudi s tem, da vse programe izvaja arheologinja z bogatimi izkušnjami.

Raziskave in delavnice

V podjetju izvajamo kakovostne arheološke raziskave v sprejemljivih in razumnih časovnih okvirih. Skozi različne arheološke delavnice širimo znanje o kulturni dediščini in njenem pomenu med otroki, mladimi in odraslimi.

Izkušnja ni tisto, kar se ti zgodi. Izkušnja je tisto, kar narediš iz tistega, kar se ti je zgodilo. 

Aldous Huxely

Gostovanja

S svojimi programi gostujemo v vrtcih, osnovnih šolah, knjižnicah ter kulturnih in turističnih prireditvah. Gostovanja izvajamo tudi v šolah in vrtcih z manjšim številom učencev, ki so bolj oddaljene od večjih središč s številnimi muzeji in galerijami.

Poiskati moramo pot ali pa jo narediti.

Hanibal

Informacije

V podjetju izdajamo krajše poljudne zloženke, brošure in knjižice za širšo javnost in predvsem za osnovnošolce. Ti tako pridobivajo strnjene poglavitne in verodostojne informacije o arheološki dediščini Slovenije.

Branje nam omogoči, da razmišljamo s tujim umom: to nas prisili, da razširimo svojega. 

Charles Scribner mlajši