Projekti

Koliščarska hiša - eksperimentalno izkustvena delavnica

 

Kako so koliščarji zgradili svoja bivališča? Kakšne materiale so uporabljali? Koliko časa so materiali vzdržali vremenske spremembe? Kako prezentirati zainteresirani javnosti? Kako vsebine približati otrokom, kako odraslim? Na ta in druga vprašanja ter možne rešitve in odgovore bomo iskali v eksperimentalnem projektu Koliščarska hiša.

Eden od prvih dejanj bo zbiranje in priprava primernega materiala. Iz slednjega bomo izdelali preplet iz šibja. Ta preplet bo ometan z glino in sušen na zraku. Projekt se bo odvijal po 10. avgustu. Sama eksperimentalno doživljajska delavnica pa se bo odvijala na koliščarskem taboru in koliščarskem dnevu  16. in 22. avgusta 2015.

Zato k sodelovanju vabimo zainteresirane študente arheologije in tiste, ki jih zanima kulturna dediščina in podoživljanje le-te. Prijavite se na arheoved@siol.net s kratko osebno predstavitvijo.

Imate radi nove izzive?

Naravna hiša - naraven dom

 

V projektu raziskujemo in gradimo hišo z naravnimi materiali (les, slama in glina). Iz lesa bo postavljen skelet hiše. Stene bodo narejene iz bal slame, ki bodo ometane oz. premazane s sloji gline. Slednji bodo sledili površini bal in ustvarjali valovito površino, brez ostrih robov in kotov. To ustvarja občutek mehkobe in ustvarja organske prostore. Gradnja omogoča lastno ustvarjalnost pri oblikovanju bivanjskega prostora.

 

Več

Zainteresirani za novo izkušnjo?

Arheološko opismenjavanje

V okviru projekta Arheološko opismenjevanje, ki ga je v letu 2013 sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, so se udeleženci iz različnih osnovnih šol in vrtcev po Sloveniji spoznali s poklicem arheologa, arheološkimi obdobji in kulturno dediščino Slovenije, s poudarkom na poznavanju dediščine domačega kraja. V okviru projekta je bila izdana zloženka Slovenija od prazgodovine do antike. V njej so na kratko predstavljena arheološka obdobja in najpomembnejše najdbe našega prostora. Zloženko uporabljajo učenci osnovih šol kot vir informacij pri svojem delu.

Raziskujemo Emono

 

V  sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo projekt Raziskujemo Emono, ki ga v letu 2014 sofinancira Mestna občina Ljubljana. V tem programu so se udeleženci iz ljubljanskih osnovnih šol in vrtcev srečali z arheologinjo Pavlo. Slednja je v preteklosti sodelovala pri arheoloških izkopavanjih Emone. Z udeleženci je delila svoje izkušnje, znanje in zanimivosti z izkopavanj.

Arheološka ABEceDA

Projekt Arheološka ABEceDA bo obsegal osnove. Poznavanje arheoloških obdobij v Sloveniji in materialne kulture (delo z najdbami), kakšne naloge in vlogo opravlja arheolog. Projekt je v razvijanju.

Zainteresirani za nova znanja?

Koliščarski dan

 

 

Že nekaj let zapovrstjo sodelujemo z arheološko delavnico na prireditvi Koliščarski dan.

>Link