DELAVNICA »Arheolog – raziskovalec«

Predstavitev

Doživljajsko-raziskovalna delavnica, v okviru katere se učenci urijo v iskanju podatkov ter navajanju virov. Učenci v skupinah ob pomoči literature, ki jo izvajalec prinese s sabo, in delovnih listov raziskujejo in spoznavajo različne vrste najdb. Na koncu si medsebojno predstavijo rezultate svojih raziskav in uporabljeno literaturo.

Delavnico izvajamo na vaši šoli ali v vrtcu.

Trajanje: 1 šolsko uro

OŠ/2 OŠ/3

Fotografije: Vendi Jukić Buča

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo izkopavali razne kose, predmete,… Počutila sem se kot prava arheologinja. Gospa Pavla se je zelo potrudila z razpravljanjem o poklicu: ARHEOLOGINJA. Mislim, da se je gospa Pavla potrudila, da je vse organizirala. Meni je bilo zelo všeč vse kar je povedala, in upam, da bo še prišla.

Lepe pozdrave Vam pošilja Ines Nebec, 5. Razred OŠ Škofljica (24.1.2012)

Zainteresirani za delavnico?