Foto: Vendi Jukić Buča

DELAVNICA »Danes voda priteče iz pipe, kako pa je bilo nekoč?«

Predstavitev

Multimedijska predstavitev oskrbe z vodo od prazgodovine do danes in ogled nekaterih najdb (45 min.). Raziskujemo različne vodne vire (vodnjak, izvir, potok, reka ipd.) v naši bližini in razmišljamo, ali so danes še primerni za uporabo (45–60 min.).

Sestavljanje rimskega vodnjaka iz lesenih elementov. Pri sestavljanju morajo otroci med seboj sodelovati, si pomagati. Izdelek obdržijo (45–120 min.).

Primerno za tehnični ali kulturni dan, za nadarjene učence, za zgodovinske, turistične ali ekološke krožke. Vsebina se prilagaja starosti, predznanju in sposobnosti udeležencev.

Delavnico izvajamo na vaši šoli ali v vrtcu.

Trajanje: 3–5 šolskih ur OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3

Vodnjak

Avtor ilustracije: Tamara Korošec

Publikacija: Jana Horvat, Dekle je po vodo šlo. Rimski vodnjak iz Suhadol

Medobčinski muzej Kamnik

2006, Kamnik

V preteklosti so vodo pridobivali na različne načine. Eden od teh so vodnjaki ali cisterne, iz katerih so zajemali pitno vodo. Vodnjaki so bili lahko grajeni iz kamnov ali iz lesenih sodov.

Arheologom je raziskovanje vodnjaka prav poseben izziv. Pri delu se soočamo z različnimi globinami in ozkim prostorom, v katerem lahko izkopavamo. Zanima nas kako je grajen, katere najdbe skriva dno vodnjaka, ipd.

[Za galerijo kliknite na sliko]

Zainteresirani za delavnico?