Pravi arheolog

Predstavitev

Otroci v družbi prave arheologinje izkopavajo in odkrivajo najdbe v prenosnih peskovnikih. Najdbe očistijo, sestavijo in zlepijo. Končni izdelek ohranijo za spomin.

 

Program je primeren za otroke v starosti od 4 do 13 let.

Izvedba: vsebino lahko sooblikujemo skupaj z vami.

Cena: 120 eur za 10 otrok za izvedbo v oddaljenosti do 50 km od Ljubljane, 5 eur za vsakega nadaljnjega otroka.

Trajanje: 2 uri

Ves čas trajanja aktivnosti sta prisotni ena do dve osebi.

»Kako pridejo ostanki hiš in druge najdbe pod zemljo? Kje arheolog izkopava? Ali ste že izkopavali zlato? Pa dinozavre?«

Vprašanja, ki jih otroci postavljajo arheologinji Pavli.

DELAVNICA »Ali ste že izkopali dinozavre?«

Primerno za tehnični ali kulturni dan, dodatni program za nadarjene učence, za zgodovinske ali turistične krožke. Vsebina se prilagaja starosti, predznanju in sposobnosti udeležencev (primerno za gibalno ovirane, slepe in slabovidne). Del delavnice je mogoče izvajati tudi na prostem.

DELAVNICA »Danes voda priteče iz pipe, kako pa je bilo nekoč?«

Sestavljanje rimskega vodnjaka iz lesenih elementov. Pri sestavljanju morajo otroci med seboj sodelovati, si pomagati. Izdelek obdržijo.

DELAVNICA »Lonček, skuhaj!«

Primerno za tehnični ali kulturni dan, dodatni program za nadarjene učence, za zgodovinske ali turistične krožke. Vsebina se prilagaja starosti, predznanju in sposobnosti udeležencev (primerno za gibalno ovirane, slepe in slabovidne). Del delavnice je mogoče izvajati tudi na prostem.

DELAVNICA »Oblečeni po zadnji modi«

Sestavljanje rimskega vodnjaka iz lesenih elementov. Pri sestavljanju morajo otroci med seboj sodelovati, si pomagati. Izdelek obdržijo.

DELAVNICA »Začutimo Emono«

 

Primerno za tehnični ali kulturni dan, dodatni program za nadarjene učence, za zgodovinske ali turistične krožke. Vsebina se prilagaja starosti, predznanju in sposobnosti udeležencev (primerno za gibalno ovirane, slepe in slabovidne). Del delavnice je mogoče izvajati tudi na prostem.

 

Zainteresirani za delavnice?