Reference

Izvedene izkustvene delavnice:

 

PŠ Begunje 

OŠ Bičevje (leto 2015, 2016, 2017, 2018)

OŠ Blanca

OŠ Dornberk

OŠ Ig

OŠ Jelšane (link 1, link 2)

OŠ Jakobski Dol (tržnica poklicev 22.10.2013)

OŠ Kebelj

Oš Ketteja in Murna (2022)

OŠ Lesce

OŠ Ledina

OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuše Renče

OŠ Mozirje (leto 2014, leto 2012, leto 2015, leto 2016)

OŠ Nove Jarše (2022)

OŠ 16. decembra Mojstrana

OŠ Oskarja Kovačiča (2022)

PŠ Rudnik (2022)

OŠ Radomlje pri Preserjah

 OŠ Slovenj Gradec

OŠ Stopiče

 PŠ Dolž

PŠ Podgrad

Prva OŠ Slovenske Konjice

OŠ Škofljica (link1, link 2)

PŠ Lavrica

PŠ Tomišelj

OŠ Rakek

OŠ Valentina Vodnik

OŠ Vavta vas (2022)

OŠ Vrhovci (2022)

OŠ Zalog (2022)

Osnovna šola Stražišče Kranj, Vrtec Besnica

OŠ Franja Goloba, enota vrtec Krojaček hlaček, Prevalje

Vrtec Jarše, Ljubljana

Vrtec Ciciban, Novo mesto, enota Kekec

Vrtec Najdihojca, Ljubljana

Vrtec Mengeš

Vrtec Murenčki Cerklje na Gorenjskem

Vrtec Domžale, enota Palček

 

Gimnazija Želimlje

 

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo iz mivke izkopavali stare najdbe in koščke razbite glinene posode. Sprva smo jih iz mivke izkopali s čopičem, nato pa smo jih pobrali iz mivke in jih očistili s čopičem. Pravi arheologi jih kasneje še narišejo, toda nam jih ni bilo potrebno. Razbite glinene koščke smo kasneje zlepili. Nekateri niso našli vseh kosov, zato jim je arheologinja povedala, da taki najdbi rečemo arheološka najdba. Delo arheologov mi je zelo všeč. Mogoče bom, ko bom velika, celo arheologinja. Hvala za Vaš obisk.
Lepe pozdrave, Vam želim Patricija Gajič, 5. razred OŠ Škofljica (24.1.2012)

Delavnice za nadarjene otroke:

 PŠ Višnja Gora

OŠ Stična

OŠ Stična

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

Ob praznovanju evropskega leta kulturne dediščine je leta 2018 Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik v sodelovanju  z nami oblikovala projekt Abeceda kulturne dediščine Ljubljane. Projekt je bil prijavljen na razpis Mestne občine Ljubljana in tudi uspešno realiziran. Zaradi pozitivnih odzivov udeležencev z njim nadaljujemo tudi v prihodnosti.

Danes 24. 10. 2011. je prišla arheologinja. Veliko nam je povedala in jaz sem se veliko naučila. Predavanje je bilo zelo zanimivo in videla sem veliko novih reči. Najbolj mi je bilo vseč izkopavanje starih ploščic in razbitih lončkov. Ko smo vse izkopali, smo sestavili delčke tako da smo dobili lonček za rože a jaz ga bom imela za barvice.

Katarina Ahčin, 5. razred OŠ Škofljica (24.1.2012)

Turistične, kulturne in druge prireditve: 

11. grajski dnevi / Ljubljanski grad

Rimski dan za Zaplani (leto 2018)

Praznik situl (leto 2017 in  2017, 2018, 20182019  2021, in 2022)

Praznik situl 2018 – Galerija

Praznik situl 2019 – Galerija

Praznik situl 2021 – Galerija

Koliščarski dan  (od leta 2012 naprej)

Ave, Emona!

Občinski praznik Občine Škofljica

ŽUPfeštica

 

Počitniški programi:

Koliščarski tabor, Oratorij na Rakovniku.

Prispevek Planet TV o 6. koliščarskem dnevu v avgustu 2013. Del prireditve je bila tudi naša arheološka delavnica.

Opravljene arheološke raziskave

leto projekt kraj EŠD
2014 arheološko dokumentiranje ob gradnji Šmarje – Sap Šmarje Sap – Arheološko območje (EŠD 11885)
2014 arheološko dokumentiranje ob gradnji Grosuplje Grosuplje – Arheološko najdišče Brinjski hrib (EŠD 11865)
2014 predhodne arheološke raziskave Iška Loka Iška Loka – Vaško jedro (EŠD 11454),Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9368),Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 11819)
2014 predhodne arheološke raziskave Vinji vrh Vinji vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko območje Vinji vrh, (EŠD 815)
2014 predhodne arheološke raziskave Brezovica pri Ljubljani Brezovica pri Ljubljani – Rimska cesta (EŠD 11403)
2014 predhodne arheološke raziskave Vrh nad Želimljami Vrh nad Želimljami – Arheološko najdišče Sv. Peter (EŠD 15947)
2014 predhodne arheološke raziskave Vinji vrh, Šmarješke Toplice Vinji vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko območje Vinji vrh (EŠD 815)
2014 predhodne arheološke raziskave Škofljica Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9368),Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 11819)
2014 arheološko dokumentiranje ob gradnji Črnomelj Črnomelj – Arheološko najdišče Svibniki (EŠD 27679)
2014 predhodne arheološke raziskave Vinji vrh, Šmarješke Toplice Vinji vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko območje Vinji vrh (EŠD 815)
2014 predhodne arheološke raziskave Tihaboj Tihaboj – Kulturna krajina Mlaškega potoka (EŠD 23958),Tihaboj – Arheološko najdišče Kostjavc in Gradišče (EŠD 24134)
2013 predhodne arheološke raziskave Orešje Vinji vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko območje Vinji vrh (EŠD 815)
2013 predhodne arheološke raziskave Črnomelj Črnomelj – Arheološko najdišče Svibniki (EŠD 27679)
2013 predhodne arheološke raziskave Iška Loka Iška Loka – Vaško jedro (EŠD 11454),Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9368),Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 11819)
2013 predhodne arheološke raziskave Novo mesto Novo mesto – Mestna četrt Kandija (EŠD 14633),Novo mesto – Arheološko najdišče Mestno jedro-Kandija (EŠD 493)
2013 predhodne arheološke raziskave Osrečje, Škocjan Vinji vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko območje Vinji vrh (EŠD 815)
2013 predhodne arheološke raziskave Župeno Župeno – Arheološko območje (EŠD 10989)
2013 arheološko dokumentiranje ob gradnji Šmarje – Sap Šmarje Sap – Arheološko območje (EŠD 11885)
2013 predhodne arheološke raziskave Ig Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9368),Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 11819)
2013 predhodne arheološke raziskave Kot pri Igu Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9368),Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 11819)
2013 arheološka izkopavanja Repovnice, Vodice Bukovica pri Vodicah – Arheološko najdišče Repovnice (EŠD 29129)
2013 predhodne arheološke raziskave Grosuplje Grosuplje – Arheološko najdišče Brinjski hrib (EŠD 11865)
2013 predhodne arheološke raziskave Boršt
2012 arheološko dokumentiranje ob gradnji Dolenjske Toplice Dolenjske Toplice – Župnišče (EŠD 22346) in Dolenjske Toplice – Vaško jedro (EŠD 8630)
2012 Predhodne arheološke raziskave Orešje Vinji vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko območje Vinji vrh (EŠD 815)
2011 predhodne arheološke raziskave Podklancu – Vinica Črnomelj Vinica – Arheološko najdišče Podklanec (EŠD 10112)