O meni

mag. Pavla Peterle Udovič

Podjetje vodim mag. Pavla Peterle Udovič, univ. dipl. arheologinja. Že kot osnovnošolka sem spoznala, da se bom ukvarjala z raziskovanjem preteklosti. V 6. razredu osnovne šole, ko smo pri urah zgodovine spoznavali egipčansko civilizacijo, sem se sprva odločila za poklic egiptologa. V času priprav na maturo na Gimnaziji Novo mesto sem proučevala Kelte na Dolenjskem in se srečala s pokojnim arheologom Tonetom Knezom. Popeljal me je na arheološka izkopavanja na Kapiteljsko njivo, kjer je izkopavanja vodil Borut Križ. Tam so me navdušili nad bogato domačo kulturno dediščino. In takoj po zaključku mature, v času počitnic, sem začela z izkopavanji na omenjenem najdišču. Posledica tega je bila odločitev za študij arheologije na Oddelku za arheologijo (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) v Sloveniji, kjer sem diplomirala in magistrirala. V času študija me je nad prazgodovino in predvsem kovinskimi obdobji navdušila profesorica dr. Biba Teržan.

Kot arheologinja sem sodelovala in nabirala izkušnje kot zunanja sodelavka različnih slovenskih institucij (Dolenjski muzej Novo mesto, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Inštitut za arheologijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Arhos, Arhej, Tica Sistemi idr).

Leta 2003 sem izvedla prvo arheološko delavnico na Osnovni šoli Škofljica in z njimi nadaljevala v naslednjih letih. Tamkajšnje učiteljice so me spodbudile, da pot nadaljujem v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Zdaj se ukvarjam z izvedbo arheoloških raziskav in arheoloških delavnic, kjer se udeleženci na sproščen, ustvarjalen način učijo o naši kulturni dediščini. V okviru podjetja sem izvedla delavnice po celotni Sloveniji in pridobila bogate izkušnje z delom z otroki. Izkazalo se je, da so arheološka obdobja v učbenikih za osnovno šolo pomanjkljivo razložena ali so v njih podani nepotrebni, tudi napačni podatki. Zato smo leta 2013 izdali zloženko za osnovnošolce Slovenija od prazgodovine do antike.

Zloženko uporabljajo učenci osnovih šol kot vir informacij pri svojem delu.

V podjetju ArheoVed nadgrajujem obstoječe arheološke delavnice in razvijam nove. V prihodnosti načrtujem razvijanje novih, ustvarjalnih in interdisciplinarnih pristopov k popularizaciji kulturne dediščine.

mag. Pavla Peterle Udovič

Vodja

Otroci so neizmeren vir energije, idej, kreativnosti. Naša naloga je le, da jim pomagamo razpreti jadra in jim dopustiti, da se razvijajo. Uživam, ker ob tem raste in se razvija tudi moja lastna ustvarjalnost.
mag. Pavla Peterle Udovič