Dejavnosti

Arheološke izkustvene delavnice

popularizacija kulturne dediščine

– arheološke delavnice za predšolske in šolske otroke (projekt Arheološko opismenjevanje)
– arheološke delavnice v okviru kakovostnega preživljanja prostega časa (projekt Raziskujemo Emono, Oratorij na Rakovniku),
– arheološke delavnice na javnih prireditvah (prireditve: Praznik situl, Koliščarski dan, Rimski dan na Zaplani, Ave, Emona!),
– podpora, vzpodbujanje in pomoč pri razvoju projektov, povezanih s kakovostno in verodostojno predstavitvijo kulturne dediščine (projekt ArhcaeoRobe oblikovalke in arheologinje Vendi Jukić Buča),
– arheološko obarvane rojstnodnevne zabave.
 
Arheološke delavnice se prilagajajo starostni skupini in predznanju udeležencev. Med seboj se dopolnjujejo in sooblikujejo v sodelovanju z naročnikom. Program izvaja usposobljena arheologinja Pavla z dragocenimi izkušnjami kot izkopavalka različnih arheoloških najdišč in bogatimi izkušnjami s pedagoškim delom.

Arheološke raziskave

 

Vrste arheoloških raziskav za potrebe novogradenj, legalizacije objektov:
– arheološki površinski pregled,
– arheološki podpovršinski pregled,
– arheološki testni izkop,
– arheološko dokumentiranje uničenja,
– arheološke raziskave ob gradnji,
– arheološko izkopavanje.
Za Vas izdelamo tudi vlogo za kulturnovarstveno soglasje in jo oddamo na Ministrstvo za kulturo. Za izdelavo vloge potrebujemo kulturnovarstvene pogoje, izdajo jih na pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in zaris območja predvidenega posega.

Arheološke raziskave

Projekti

Koliščarska hiša - eksperimentalno izkustvena delavnica

Kako so koliščarji zgradili svoja bivališča? Kakšne materiale so uporabljali? Koliko časa so materiali vzdržali vremenske spremembe? Kako prezentirati zainteresirani javnosti? Kako vsebine približati otrokom, kako odraslim? Na ta in druga vprašanja ter možne rešitve in odgovore bomo iskali v eksperimentalnem projektu Koliščarska hiša.

Eden od prvih dejanj bo zbiranje in priprava primernega materiala. Iz slednjega bomo izdelali preplet iz šibja. Ta preplet bo ometan z glino in sušen na zraku. Projekt se bo odvijal po 10. avgustu. Sama eksperimentalno doživljajska delavnica se bo odvijala na koliščarskem taboru in koliščarskem dnevu  v drugi polovici avgusta.

Zato k sodelovanju vabimo zainteresirane študente arheologije in tiste, ki jih zanima kulturna dediščina in podoživljanje le-te. Prijavite se na arheoved@siol.net s kratko osebno predstavitvijo.

Arheološko opismenjavanje

V okviru projekta Arheološko opismenjevanje, ki ga je v letu 2013 sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, so se udeleženci iz različnih osnovnih šol in vrtcev po Sloveniji spoznali s poklicem arheologa, arheološkimi obdobji in kulturno dediščino Slovenije, s poudarkom na poznavanju dediščine domačega kraja. V okviru projekta je bila izdana zloženka Slovenija od prazgodovine do antike. V njej so na kratko predstavljena arheološka obdobja in najpomembnejše najdbe našega prostora. Zloženko uporabljajo učenci osnovih šol kot vir informacij pri svojem delu.

Raziskujemo Emono

V  sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo projekt Raziskujemo Emono, ki ga je v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. V tem programu so se udeleženci iz ljubljanskih osnovnih šol in vrtcev srečali z arheologinjo Pavlo. Slednja je v preteklosti sodelovala pri arheoloških izkopavanjih Emone in njene okolice. Z udeleženci je delila svoje izkušnje, znanje in zanimivosti z izkopavanj.

Arheološka ABEceDA

Projekt Arheološka ABEceDA bo obsegal osnove. Poznavanje arheoloških obdobij v Sloveniji in materialne kulture (delo z najdbami), kakšne naloge in vlogo opravlja arheolog. Projekt je v razvijanju.

Naravna hiša - naraven dom

V projektu smo raziskovali in nato zgradili hišo z naravnimi materiali (les, slama in glina). Iz lesa je postavljen skelet hiše. Stene so narejene iz bal slame, ki so ometane oz. premazane s sloji gline. Slednji sledijo površini bal in ustvarjajo valovito površino, brez ostrih robov in kotov. To ustvarja občutek mehkobe in ustvarja organske prostore. Gradnja omogoča lastno ustvarjalnost pri oblikovanju bivanjskega prostora.

Objekt stoji v okviru majhne kmetije, za katero nastaja blagovna znamka Naraven dom. V okviru kmetije je travnik, gozd, njiva in vrt z visokimi gredami. Naša vizija je, da kmetija postane učilnica na prostem.

Zeliščni travnik

V okviru kmetije Naraven dom je tudi ekstenziven travnik, na katerem je bogata biotska raznovrstnost.  Na njem se med drugim nahaja preko 20 zdravilnih zelišč, zato ga imenujemo tudi zeliščni travnik. Ker je bil mnogo let zaraščen, so ga deloma naselile tudi invazivne rastline (enoletna suholetnica, navadna barvilnica, robida,…).  Že vrsto let poteka mehansko odstranjevanje teh rastlin. 

Odlična, prisojna lega travnika, omogoča prekrasen razgled nad dolino reke Krke in Gorjance.