DEJAVNOSTI

Arheološke raziskave

 

Vrste arheoloških raziskav za potrebe novogradenj, legalizacije objektov:
– arheološki površinski pregled,
– arheološki podpovršinski pregled,
– arheološki testni izkop,
– arheološko dokumentiranje uničenja,
– arheološke raziskave ob gradnji,
– arheološko izkopavanje.
Za Vas izdelamo tudi vlogo za kulturnovarstveno soglasje in jo oddamo na Ministrstvo za kulturo. Za izdelavo vloge potrebujemo kulturnovarstvene pogoje, izdajo jih na pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in zaris območja predvidenega posega.

Popularizacija kulturne dediščine

 

– arheološke delavnice za predšolske in šolske otroke (projekt Arheološko opismenjevanje)
– arheološke delavnice v okviru kakovostnega preživljanja prostega časa (projekt Raziskujemo Emono, Oratorij na Rakovniku),
– arheološke delavnice na javnih prireditvah (prireditve: Koliščarski dan, Ave, Emona!),
– podpora, vzpodbujanje in pomoč pri razvoju projektov, povezanih s kakovostno in verodostojno predstavitvijo kulturne dediščine (projekt ArhcaeoRobe oblikovalke in arheologinje Vendi Jukić Buča),
– arheološko obarvane rojstnodnevne zabave.
 
Arheološke delavnice se prilagajajo starostni skupini in predznanju udeležencev. Med seboj se dopolnjujejo in sooblikujejo v sodelovanju z naročnikom. Program izvaja usposobljena arheologinja Pavla z dragocenimi izkušnjami kot izkopavalka različnih arheoloških najdišč in bogatimi izkušnjami s pedagoškim delom.

Arheološke raziskave