V podjetju ArheoVed se od leta 2011 ukvarjamo z različnimi vrstami arheoloških raziskav ter z izvajanjem izkustvenih delavnic za vrtce, osnovne in srednje šole. Programe oblikujemo v sodelovanju z učiteljicami, saj želimo otrokom na čim bolj kakovosten in ustvarjalen način približati kulturno dediščino. Poseben poudarek je na poznavanju domačega kraja. Vsebino prilagajamo starosti in predznanju otrok. Programe izvajamo v vaših ustanovah.

Vodja: mag. Pavla Peterle Udovič, univ. dipl. arheologinja

mag. Pavla Peterle Udovič

mag. Pavla Peterle Udovič

Vodja

 

Rada raziskujem sledove preteklosti, ki so zakopane pod našimi nogami… S svojim delom želim izkazati spoštovanje do ljudi preteklosti. Kajti oni so iz roda v rod ustvarjali znanja, na katerih gradimo danes.

mag. Pavla Peterle Udovič