arheologija, raziskave, izkopavanja

Arheolog – raziskovalec

arheologija, raziskave, izkopavanja

Arheolog – izkopavalec

arheologija, raziskave, izkopavanja

Tudi z delono poškodovano roko se lahko pomaga ekipi pri delu.

arheologija, raziskave, izkopavanja

Zadovoljni raziskovalci.

arheoved_os_mozirje_2016-8

Delo po skupinah.

arheoved_os_mozirje_2016-9

Izkopavamo po pravilu dvojni P.

arheoved_os_mozirje_2016-7

Na kakšne najdbe arheolog naleti pri svojem delu.

arheoved_os_mozirje_2016-2

Le katere najdbe sodijo skupaj?

arheoved_os_mozirje_2016-1

Sestavljamo najdbe.

arheologija, raziskave, izkopavanja

Vedno je na koncu nekaj časa posvečenega

arheologija, raziskave, izkopavanja

kreativnosti in ustvarjalnosti.

arheologija, raziskave, izkopavanja

Vsak učenec je ustvaril unikaten izdelek.