V soboto, 29. junija 2019, je na Glavnem trgu potekal 4. festival železnodobnega življenja in kulinarike – Praznik situl. Dogodek organizira Dolenjski muzej Novo mesto ob podpori Mestne občine Novo mesto.

Tokrat je ArheoVed na prireditvi izvedel kar dve delavnici. Prva je bila peka kruha iz sestavin, ki so jih uporabljali v starejši železni dobi. Nekateri udeleženci so pojasnili, da so že lansko leto z nami v dežju pekli in da so tokrat prišli podoživeti lansko izkušnjo.

Novost med delavnicami je letos predstavljala poslikava kože. Na kožo udeležencev smo upodabljali različne motive, povzetih iz okrasja z različnih prazgovodinskih predmetov. Delavnica pa tokrat ni bila samo za otroke, temveč so na poslikavo prišli tudi odrasli.

Delavnici sta potekali med 17. in 21. uro. A ker je bila vrsta dolga, smo pod uličnimi svetilkami poslikali še zadnje čakajoče udeležence.

Vrhunec dogajanja je predstavljal prihod kneza in kneginje s spremstvom, stražarji s sulicami, svečenico, služabnico in Grkom, ki so 20. uri  prispeli na glavni oder. En od prizorov je prikazal, kako je knez svoja trgovca z najbolj vzdržnima konjema odposlal v Halštat. Tam sta dolenjsko železo zamenjala za dragoceno sol.

Več o dogodku v Dolenjskem listu

Se vidimo tudi prihodnje leto?